Мониторинг және бағалау жөніндегі жұмыс тобы Тараптар Кеңесінің екінші отырысында құрылған, және әсіресе, Нидерландық ішкі су ресурстарын басқару және ағынды суларды тазарту институтында Халықаралық суды бағалау орталығын (ХСБО) құру туралы шешім қабылданды. Тараптардың кеңесі сондай-ақ трансшекаралық өзендер мен жер асты суларының мониторингісі және бағалау жөніндегі нұсқауларды бекітті.

Тараптар Кеңесінің екінші сессиясының материалдары